July 01, 2010

Shopper Dongxi Magazine

Shopper Dongxi, China, 2010